Benvinguts i benvingudes!

Aquest bloc és una eina d'informació i comentari per al meu alumnat de l'IES Lluís de Requesens de Molins de Rei. Hi trobareu els temes treballats a classe, la referència bibliogràfica de les lectures obligatòries, enllaços a manuals, diccionaris, autoaprenentatge, literatura, cultura pròpia i aliena.
Espero que us sigui útil i profitós.

Ben cordialment.

Domènec Salvadó


dilluns, 17 de setembre de 2012

Objectius
Ampliar la formació literària i humanística.
Afinar la sensibilitat literària i gaudir de la lectura.
Desenvolupar l'anàlisi i el sentit crític.
Millorar l'expressió a través de textos crítics, exposicions orals.
Conèixer amb més profunditat obres universals de tots els temps.
Conèixer i entendre la cultura universal per mitjà de la seva literatura.
Procediments
Anàlisi i comentari de les obres estudiades tenint en compte el seu context literari, cultural i històric.
Lectura i comentari de fragments de les obres estudiades.
Recerca d'informació bibliogràfica (internet i biblioteca)
Avaluació

Parcials: prova de lectura abans de comentar el llibre a l'aula, prova de comentari de text i preguntes sobre l'obra i el context, comentaris i exercicis a l'aula. Proves de recuperació al final de cada avaluació.
Final: suma de les tres avaluacions. La nota resultant ha de ser 5 o superior. Si hi ha alguna avaluació suspesa no ha de ser inferior a 3,5 per poder fer la mitjana de les tres avaluacions. Les avaluacions no aprovades inferiors a 3,5 es recuperen per separat.

Publicat