Benvinguts i benvingudes!

Aquest bloc és una eina d'informació i comentari per al meu alumnat de l'IES Lluís de Requesens de Molins de Rei. Hi trobareu els temes treballats a classe, la referència bibliogràfica de les lectures obligatòries, enllaços a manuals, diccionaris, autoaprenentatge, literatura, cultura pròpia i aliena.
Espero que us sigui útil i profitós.

Ben cordialment.

Domènec Salvadó


dissabte, 29 de novembre del 2008

Romeo i Julieta. Shakespeare. Lit. universal.

(Apunts de classe)
 • L'època de Shakespeare. El clima polític. Vida social.
 • Qui va ser Shakespeare?. Naixement i família. Educació. Casament i desaparició. La carrera teatral a Londres. La vida privada de Shakespeare.
 • El teatre de Shakespeare. L'edifici dels teatres. La situació dels teatres. La vida teatral.
(Llibre de lectura)
 • Romeo i Julieta.
 • Orígens de l'argument.
 • Estructura.
 • Contrastos.
 • Els personatges.
 • Amor i matrimoni.
 • L'amor contra l'odi.

dimarts, 14 d’octubre del 2008

Temes 1a avaluació. Llengua catalana i literatura. Curs 2008-09

La referència de les pàgines és del vostre llibre de text (si és d'un altre lloc ja ho explicitaré).

TEMES DE LLENGUA

Tema 3
 • Monstres: un suposat estat de desordre (pàgs. 53-55)
 • Entusiasme sospitós (pàgs. 80-81)
Tema 1 El vocalisme
 • Activitats (ortografia a/e, o/u) (pàgs. 16-17)
 • Activitats (separació de síl·labes, diftongs, elisions i sinalefes) (pàgs. 20, 21)
 • Activitats (accentuació, dièresi) pàgs. 24, 25)
 • El sistema vocàlic (pàgs 10-11) . Activitats (fonètica vocals, pàgs. 12, 13)
Tema 2 El consonantisme
 • El sistema consonàntic (pàgs. 32-33 i fotocòpies). Activitats (fonètica consonants) (pàg. 34)
(D'aquests temes de llengua entrarà la fonètica amb exercicis pràctics de transcripció. L'ortografia la tindré en compte en les vostres respostes i escrits)

TEMES DE LITERATURA

Tema 7
 • 1. El text literari (pàg. 176)
 • 2. Els gèneres literaris (pàg. 177)
 • 4. Temes i tòpics literaris (pàgs. 182 i 183)

Tema 9
 • 1. El text narratiu (pàg. 214-217)
 • Panorama de l'edat mitjana (fotocòpia)
 • 2. La narrativa medieval (pàgs. 218, 219, 220)
 • La novel·la cavalleresca (fotocòpia, tot menys Curial i Güelfa)
(Entraran preguntes d'aquests dos temes)

dimecres, 8 d’octubre del 2008

El romanç de Tristany i Isolda. Lit. universal.

TEMES

L'estament cavalleresc
 • Origen i desaparició
 • Ideari
 • El castell
 • El cavaller. L'arnès. Les armes defensives. Les armes ofensives. Les defenses del cavall. Les lluites entre cavallers. Els ordes de cavalleria. Els passos d'armes. El torneig, la justa i la caça.
 • Literatura i cavalleria. L'amor cortès.
Orígens de la novel·la
 • Precedents. L'èpica.
 • El roman cortès.
 • Llibres cavalleria i novel·les cavalleresques.
 • La matèria de Bretanya. Temàtica bretona, artúrica i tristaniana.
Tristany i Isolda
 • Temàtica tristaniana.
 • Transmissió de la llegenda de Tristany.
 • Versions conservades més destacades.
 • Orígens de la llegenda. Escenaris. Onomàstica. Localització dels amants.
 • Els personatges principals: Tristany, Isolda, Marc.
 • Influències literàries.
 • L'amor cortès i l'amor tràgic de Tristany i Isolda. El filtre, l'amor i la mort.
 • Dossier exercicis sobre Tristany i Isolda. Estructura. Tècniques narratives. Personatges. Elements màgics. Llocs.

Literatura universal, curs 2008-09

Objectius
 • Ampliar la formació literària i humanística.
 • Afinar la sensibilitat literària i gaudir de la lectura.
 • Desenvolupar l'anàlisi i el sentit crític.
 • Millorar l'expressió a través de textos crítics, exposicions orals.
 • Conèixer amb més profunditat obres universals de tots els temps.
 • Conèixer i entendre la cultura universal per mitjà de la seva literatura.
Procediments
 • Anàlisi i comentari de les obres estudiades tenint en compte el seu context literari, cultural i històric.
 • Lectura i comentari de fragments de les obres estudiades.
 • Recerca d'informació bibliogràfica (internet i biblioteca)
Avaluació

 • Parcials: prova de lectura abans de comentar el llibre a l'aula, prova de comentari de text i preguntes sobre l'obra i el context, comentaris i exercicis a l'aula.
 • Final: suma de les tres avaluacions. La nota resultant ha de ser 5 o superior. Si hi ha alguna avaluació suspesa no ha de ser inferior a 3,5 per poder fer la mitjana de les tres avaluacions. Les avaluacions no aprovades inferiors a 3,5 es recuperen per separat.

Lectures obligatòries, curs 2008-09

 • BÉDIER, Joseph. El romanç de Tristany i Isolda. Quaderns Crema. Barcelona.
 • SHAKESPEARE, William. Romeo i Julieta. Vicens Vives. Col·lecció Aula literària, 14. Barcelona.
 • FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Editorial Proa. Col·lecció Les Eines, 10. Barcelona.
 • KAFKA, Franz. La metamorfosi i altres contes. Vicens Vives. Col·lecció Aula literària, 13. Barcelona
 • AKHMÀTOVA, Anna i TSVETÀIEVA, Marina. Rèquiem i altres poemes. Poema de la fi i altres poemes. Editorial Proa. Col·lecció la butxaca. Barcelona.
 • GOETHE, J. W. Faust. Editorial Proa. Col·lecció Les Eines, 61. Barcelona.

dilluns, 6 d’octubre del 2008

Llengua catalana i literatura, curs 2008-09. Lectures.

Lectures obligatòries curs 2008-09

1a avaluació
MARTORELL, Joanot. Tirant lo Blanc. Editorial Laertes. Barcelona. A cura de Jordi Tiñena.

2a i 3a avaluació
Antologia de poesia catalana. Editorial Proa. Barcelona. A cura d'Isidor Cònsul i Llorenç Soldevila.