Benvinguts i benvingudes!

Aquest bloc és una eina d'informació i comentari per al meu alumnat de l'IES Lluís de Requesens de Molins de Rei. Hi trobareu els temes treballats a classe, la referència bibliogràfica de les lectures obligatòries, enllaços a manuals, diccionaris, autoaprenentatge, literatura, cultura pròpia i aliena.
Espero que us sigui útil i profitós.

Ben cordialment.

Domènec Salvadó


dimecres, 30 de maig del 2018

La metamorfosi. Franz Kafka. Literatura Universal. Curs 2009-10

 • Biografia. Vida i literatura.
 • Context històric i cultural.
 • L'expressionisme.
 • Aproximació a l'obra de Kafka.
 • Temes principals en l'obra de Kafka.
 • La metamorfosi.
 • Estructura i estil.
 • Temes i personatges.
(Material bibliogràfic i de referència.
Introducció de La metamorfosi i altres contes d'editorial Vicens Vives. Dossier i apunts)

Rèquiem i altres poemes. Anna Akhmàtova. Literatura Universal

 • Vida i obra d'Anna Akhmàtova
 • Context històric
 • Moviments literaris: l'acmeisme
 • Etapes, temàtica i estil en l'obra d'Akhmàtova
 • Rèquiem.
 • Altres poemes.
Material bibliogràfic i de referència:

-Del llibre de lectura:
Com en la nit, en flames [fragments d'Akhmàtova] per Maria Mercè Marçal.
Anna Akhmàtova: Cassandra de Sant Petersburg per Monika Zgustova.

-Fotocòpies lliurades durant les sessions.

-Poemes comentats a classe:
"Sota el vel fosc les mans em premia..." (p. 95)
"He vingut a la casa del poeta..." (p. 96)
"Qualsevol ho entendria..." (p. 97)
La musa (p. 98)
"Tres coses l'abellien..." (p. 101)
"Inescrutable m'ets i sempre nou..." (p.103)
"No m'estimes pas, oi? No em vols mirar?..." (p. 108)
El darrer brindis (p. 111)
Epigrama (p. 115)
Rèquiem (tots els poemes) (pp. 121-139)

Literatura universal. Lectures curs 2010-11

Lectures obligatòries. Curs 2010-11
 • SHAKESPEARE, William. Romeo i Julieta. Vicens Vives. Col·lecció Aula literària, 14. Barcelona.
 • FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Editorial Proa. Col·lecció Les Eines, 10. Barcelona.
 • KAFKA, Franz. La metamorfosi i altres contes. Vicens Vives. Col·lecció Aula literària, 13. Barcelona
 • Antologia de poesia universal. (editorial per concretar)
 • GOETHE, J. W. Werther. Tusquets Editors. Col·lecció L'Ull de Vidre, 6. Barcelona.

Literatura universal, curs 2010-11

Objectius
 • Ampliar la formació literària i humanística.
 • Afinar la sensibilitat literària i gaudir de la lectura.
 • Desenvolupar l'anàlisi i el sentit crític.
 • Millorar l'expressió a través de textos crítics, exposicions orals.
 • Conèixer amb més profunditat obres universals de tots els temps.
 • Conèixer i entendre la cultura universal per mitjà de la seva literatura.
Procediments
 • Anàlisi i comentari de les obres estudiades tenint en compte el seu context literari, cultural i històric.
 • Lectura i comentari de fragments de les obres estudiades.
 • Recerca d'informació bibliogràfica (internet i biblioteca)
Avaluació

 • Parcials: prova de lectura abans de comentar el llibre a l'aula, prova de comentari de text i preguntes sobre l'obra i el context, comentaris i exercicis a l'aula. Proves de recuperació al final de cada avaluació.
 • Final: suma de les tres avaluacions. La nota resultant ha de ser 5 o superior. Si hi ha alguna avaluació suspesa no ha de ser inferior a 3,5 per poder fer la mitjana de les tres avaluacions. Les avaluacions no aprovades inferiors a 3,5 es recuperen per separat.1R BATXILLERAT Temes 1a avaluació. Llengua catalana i literatura. Curs 2011-12

Tema 7
 • 1. El text literari (pàg. 176) (teoria)
 • 2. Els gèneres literaris (pàg. 177) (teoria)

Tema 9
 • 1. El text narratiu (pàgs. 214-217) (teoria/pràctica)
 • 2. La narrativa medieval. Ramon Llull. Les quatre grans cròniques. Bernat Metge. (pàgs. 218 a 221, apunts i fotocòpies lliurades a classe) (teoria/pràctica)

(Les pàgines fan referència al vostre llibre de text. Les fotocòpies que he lliurat a classe són de textos literaris)