Benvinguts i benvingudes!

Aquest bloc és una eina d'informació i comentari per al meu alumnat de l'IES Lluís de Requesens de Molins de Rei. Hi trobareu els temes treballats a classe, la referència bibliogràfica de les lectures obligatòries, enllaços a manuals, diccionaris, autoaprenentatge, literatura, cultura pròpia i aliena.
Espero que us sigui útil i profitós.

Ben cordialment.

Domènec Salvadó


dimarts, 20 de setembre del 2011

Llengua catalana i literatura. Curs 2011-12. Lectures obligatòries. 1r batxilleratLectures obligatòries curs 2011-12
1a avaluació
MARTORELL, Joanot. Tirant lo Blanc. Editorial Laertes. Barcelona. A cura de Jordi Tiñena. (Versió actualitzada)
Guia interactiva:
http://www.xtec.cat/~lrius1/martorell/contenidor.htm
2a i 3a avaluació
Antologia de poesia catalana. Ed. Proa. Les Eines 41. Barcelona. A cura d'Isidor Cònsul i Llorenç Soldevila.

diumenge, 18 de setembre del 2011

El món cavalleresc

Cavallers i castells

 • El cavaller. L'arnès. Les armes defensives. Les armes ofensives. Les defenses del cavall. Les lluites entre cavallers. Els ordes de cavalleria. Els passos d'armes. El torneig, la justa i la caça. (Trobaràs informació a l'apartat "Literatura universal" on diu "La vida cavalleresca" http://www.xtec.net/~acarre/frames2.htm

dimarts, 13 de setembre del 2011

Literatura universal. Curs 2011-12

Literatura universal. Lectures curs 2011-12

Lectures obligatòries. Curs 2010-11
 • SHAKESPEARE, William. Romeo i Julieta. Vicens Vives. Col·lecció Aula literària, 14. Barcelona.
 • FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Editorial Educaula. Col·lecció Les Eines, 10. Barcelona.
 • KAFKA, Franz. La metamorfosi i altres contes. Vicens Vives. Col·lecció Aula literària, 13. Barcelona
 • Antologia de poesia universal. (editorial per concretar)
 • GOETHE, J. W. Werther. Tusquets Editors. Col·lecció L'Ull de Vidre, 6. Barcelona.                    

Literatura universal, curs 2011-12

Objectius
 • Ampliar la formació literària i humanística.
 • Afinar la sensibilitat literària i gaudir de la lectura.
 • Desenvolupar l'anàlisi i el sentit crític.
 • Millorar l'expressió a través de textos crítics, exposicions orals.
 • Conèixer amb més profunditat obres universals de tots els temps.
 • Conèixer i entendre la cultura universal per mitjà de la seva literatura.
Procediments
 • Anàlisi i comentari de les obres estudiades tenint en compte el seu context literari, cultural i històric.
 • Lectura i comentari de fragments de les obres estudiades.
 • Recerca d'informació bibliogràfica (internet i biblioteca)
Avaluació

 • Parcials: prova de lectura abans de comentar el llibre a l'aula, prova de comentari de text i preguntes sobre l'obra i el context, comentaris i exercicis a l'aula. Proves de recuperació al final de cada avaluació.
 • Final: suma de les tres avaluacions. La nota resultant ha de ser 5 o superior. Si hi ha alguna avaluació suspesa no ha de ser inferior a 3,5 per poder fer la mitjana de les tres avaluacions. Les avaluacions no aprovades inferiors a 3,5 es recuperen per separat.