Benvinguts i benvingudes!

Aquest bloc és una eina d'informació i comentari per al meu alumnat de l'IES Lluís de Requesens de Molins de Rei. Hi trobareu els temes treballats a classe, la referència bibliogràfica de les lectures obligatòries, enllaços a manuals, diccionaris, autoaprenentatge, literatura, cultura pròpia i aliena.
Espero que us sigui útil i profitós.

Ben cordialment.

Domènec Salvadó


divendres, 10 de desembre de 2010

dimarts, 9 de novembre de 2010

Literatura universal.1a avaluació. Curs 2010-11

 

El romanç de Tristany i Isolda.

L’estament cavalleresc

 • Origen i desaparició
 • Ideari
 • El castell
 • El cavaller. L'arnès. Les armes defensives. Les armes ofensives. Les defenses del cavall. Les lluites entre cavallers. Els ordes de cavalleria. Els passos d'armes. El torneig, la justa i la caça.
 • Literatura i cavalleria. L'amor cortès.

Enllaços. Vida cavalleresca:
http://www.xtec.net/~acarre/frames2.htm

Orígens de la novel·la

 • Precedents. L'èpica.
 • El roman cortès.
 • Llibres cavalleria i novel·les cavalleresques.
 • La matèria de Bretanya. Temàtica bretona, artúrica i tristaniana.
Tristany i Isolda
 • Temàtica tristaniana.
 • Transmissió de la llegenda de Tristany.
 • Versions conservades més destacades.
 • Orígens de la llegenda. Escenaris. Onomàstica. Localització dels amants.
 • Els personatges principals: Tristany, Isolda, Marc.
 • Influències literàries.
 • L'amor cortès i l'amor tràgic de Tristany i Isolda. El filtre, l'amor i la mort.
 • Dossier exercicis sobre Tristany i Isolda. Estructura. Tècniques narratives. Personatges. Elements màgics. Llocs.

Enllaç sobre Tristany i Isolda: http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/tristany_isolda/index.htm#


Romeo i Julieta. Shakespeare.

 • L'època de Shakespeare. Context. Vida social.
 • Vida de Shakespeare. Naixement i família. Educació. Casament i desaparició. La carrera teatral a Londres.
 • El teatre a l'època de Shakespeare. L'edifici dels teatres. La situació dels teatres. La vida teatral.
 • Obra de Shakespeare. Formació. Producció. Tipus de tragèdies.
Romeo i Julieta
 • Estructura
 • Oposicions i contrastos
 • Gènere
 • Fonts. Origen de l'argument
 • Temes
 • Personatges
 • Espai i temps
 • Estil

Més informació:

Introducció i propostes de treball a SHAKESPEARE, William. Romeo i Julieta. Vicens Vives. Col·lecció Aula literària, 14. Barcelona.

Enllaç sobre Shakespeare: http://www.xtec.es/~salonso/index.htm

dimecres, 3 de novembre de 2010

Poemes musicats

Vinyes verdes vora el mar. Josep M. de Sagarra. Música: Lluís Llach

Ramon Llull (musicat)

A vós, Dona Verge Santa Maria (Ramon Llull) Versió Maria Laffitte

Llibre d’Amic e Amat.

dimarts, 19 d’octubre de 2010

1R BATXILLERAT Temes 1a avaluació. Llengua catalana i literatura. Curs 2010-11


Tema 7
 • 1. El text literari (pàg. 176) (teoria)
 • 2. Els gèneres literaris (pàg. 177) (teoria)
 • 4. Temes i tòpics literaris (pàgs. 182 i 183) (teoria)

Tema 9
 • 1. El text narratiu (pàgs. 214-217) (teoria/pràctica)
 • 2. La narrativa medieval. Ramon Llull. Les quatre grans cròniques. Bernat Metge. (pàgs. 218 a 221, apunts i fotocòpies lliurades a classe) (teoria/pràctica)

(Les pàgines fan referència al vostre llibre de text. Les fotocòpies que he lliurat a classe són de textos literaris)

dimarts, 14 de setembre de 2010

El món cavalleresc

Cavallers i castells

 • El cavaller. L'arnès. Les armes defensives. Les armes ofensives. Les defenses del cavall. Les lluites entre cavallers. Els ordes de cavalleria. Els passos d'armes. El torneig, la justa i la caça. (Trobaràs informació a l'apartat "Literatura universal" on diu "La vida cavalleresca" http://www.xtec.net/~acarre/frames2.htm

dimarts, 7 de setembre de 2010

Llengua catalana i literatura. Curs 2010-11. Lectures obligatòriesLectures obligatòries curs 2010-11

1a avaluació
MARTORELL, Joanot. Tirant lo Blanc. Editorial Laertes. Barcelona. A cura de Jordi Tiñena. (Versió actualitzada)
Guia interactiva:
http://www.xtec.cat/~lrius1/martorell/contenidor.htm
 
2a i 3a avaluació
Antologia de poesia catalana. Editorial Proa. Barcelona. A cura d'Isidor Cònsul i Llorenç Soldevila.

dissabte, 22 de maig de 2010

Llengua catalana i literatura. Temes 3a avaluació. Curs 2009-10. (2n examen)

 • El text teatral (pàgs. 240-243) (teoria)
 • Del segle XX a l'actualitat. El modernisme. El teatre modernista. Santiago Rusiñol. (fotocòpies) (teoria/pràctica)
 • Joan Maragall (pàg. 201 i fotocòpies) (teoria/pràctica)
 • Àngel Guimerà (pàg. 250 i fotocòpies) (teoria/pràctica)

Les pàgines són del vostre llibre de text. Els textos comentats a classe són matèria d'examen (part pràctica). Tingueu en compte els vídeos que hem vist. Us poden ser útils per repassar.


Vinga, endavant, un últim esforç!

dilluns, 10 de maig de 2010

Poesia catalana. 3a avaluació. Llengua catalana i literatura. Curs 2009-10. (1r examen)

Teoria
 • Del segle XVI al XVIII (pp. 63-64)
 • La literatura del Renaixement i del Barroc (pp. 64-65)
 • El segle XVIII: Il·lustració i Neoclassicisme (pp. 65-67)
 • La tradició popular (pp. 67-68)
 • Romanticisme i Renaixença (pp. 68-71) i (apunts de classe)
(Hi haurà preguntes sobre aquests temes)

Pràctica (comentari de poemes)
 • Joan Roís de Corella. La balada de la garsa i l'esmerla. (pp. 58-60)
 • Francesc Vicent Garcia. A una hermosa dama. (pp. 78-80)
 • Lo mariner. (pp. 81-84)
 • Joan Maragall. La vaca cega. (pp. 146-147)
 • Joan Maragall. Oda a Espanya (pp. 149-151)
(Hi haurà preguntes relacionades amb la comprensió i interpretació dels poemes i també sobre qüestions formals -mètrica, fenòmens fonètics-)

dimarts, 23 de febrer de 2010

Treball sobre L'auca del senyor Esteve

Com ja sabeu el dia 11 de març anem al TNC a veure L'auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol

Heu d'estar molt atents a la representació, perquè després haureu de preparar un treball sobre l'obra. El treball es pot fer en grup (màxim 4 persones), em lliurareu el contingut del treball i després l'exposareu davant dels companys.

Podeu triar entre aquests quatre apartats d'activitats:
activitats relacionades amb el conflicte
activitats relacionades amb els personatges
activitats relacionades amb el context
activitats relacionades amb la posada en escena

(Teniu els enllaços de les activitats a dalt a la banda dreta a "L'auca del senyor Esteve")

Podeu consultar aquests enllaços per aprofundir en les qüestions plantejades a les activitats.
Sobre l'autor
Santiago Rusiñol
www.escriptors.com
www.gaudiallgaudi.com
Sobre l`obra
Dossier de premsa del TNC
www.tnc.cat
Sobre la dramatúrgia
carme portaceli
www.teatral.net
Sobre la música
Dani Nel.lo

dilluns, 22 de febrer de 2010

Madame Bovary. Gustave Flaubert. Literatura universal. Curs 2009-10

 • L'autor i el seu temps. Moviments literaris: Romanticisme, Realisme, Naturalisme.
 • Gènesi de la novel·la. Relacions entre ficció i realitat.
 • Argument, estructura, tècnica narrativa, narrador i punt de vista.
 • L'ambientació: els espais i l'època.
 • Els temes (el sexe, la seducció, els diners, la recerca de la felicitat, la crítica de la societat burgesa)
 • Els personatges. Els protagonistes (Emma i Charles). Els personatges secundaris. Les parelles (Emma i Charles, Emma i Rodolphe, Emma i Léon). Les relacions entre els personatges.
 • Influències literàries. Quixotisme i bovarisme.
 • L'estil. L'estil indirecte lliure. El contrapunt.
(Material bibliogràfic i de referència. Pròleg a Madame Bovary d'Editorial Proa. Apunts i dossiers d'activitats)

diumenge, 21 de febrer de 2010

Poesia catalana. 2a avaluació. Llengua catalana i literatura. Curs 2009-10

Teoria
 • Els trobadors (pp. 7-10)
 • Ramon Llull (pp. 10-11)
 • Del feudalisme a la crisi del segle XIV (pp. 13-14)
 • Tres moralistes del segle XIV (pp. 14-15)
 • L'humanisme. Bernat Metge i la Cancelleria (pp. 15-17)
 • El segle XV, la crisi de Catalunya (pp. 17-18)
 • València, capital literària (pp. 18-20)
(Hi haurà preguntes sobre aquests temes)

Pràctica (comentari de poemes)
 • Guillem de Berguedà. Cansoneta leu e plana. (pp. 22-27)
 • Cerverí de Girona. No·l prenatz lo fals marit. (pp. 28-33)
 • Ramon Llull. A vós, Dona Verge Santa Maria. (pp. 34-37)
 • Anselm Turmeda. Elogi dels diners. (pp. 38-43)
 • Jordi de Sant Jordi. Presoner. (pp.44-49)
 • Ausiàs March. Així com cell qui es veu prop de la mort. (pp. 50-51)
 • Ausiàs March. Colguen les gents ab alegria festes. (pp. 52-57)
(Hi haurà preguntes relacionades amb la comprensió i interpretació dels poemes i també sobre qüestions formals -mètrica, fenòmens fonètics-)


Temes 2a avaluació. Llengua catalana i literatura. Curs 2009-10

Tema 9
 • Bernat Metge (apunts i fotocòpia) (Pot sortir algun fragment de Lo somni)

Tema 8
 • 1 El poema (pàgs 188 a 190) (teoria/pràctica)
 • 3 La poesia medieval (pàgs 192 a 195) (teoria)
 • 4 La poesia dels segle XVI, XVII i XVIII (pàg 196) (teoria)
Tema 3
 • 5 El verb (pàgs 69 a 79) (pràctica)

Les pàgines fan referència al vostre llibre de text.