Benvinguts i benvingudes!

Aquest bloc és una eina d'informació i comentari per al meu alumnat de l'IES Lluís de Requesens de Molins de Rei. Hi trobareu els temes treballats a classe, la referència bibliogràfica de les lectures obligatòries, enllaços a manuals, diccionaris, autoaprenentatge, literatura, cultura pròpia i aliena.
Espero que us sigui útil i profitós.

Ben cordialment.

Domènec Salvadó


dijous, 5 de novembre de 2009

Temes 1a avaluació. Llengua catalana i literatura. Curs 2009-10

TEMES

Tema 7
 • 1. El text literari (pàg. 176)
 • 2. Els gèneres literaris (pàg. 177)
 • 4. Temes i tòpics literaris (pàgs. 182 i 183)

Tema 9
 • 1. El text narratiu (pàg. 214-217)
 • Panorama de l'edat mitjana (fotocòpia)
 • 2. La narrativa medieval (pàgs. 218, 219, 220)
 • La novel·la cavalleresca. Curial e Güelfa. Tirant lo Blanc (fotocòpies i apunts)

(Les pàgines fan referència al vostre llibre de text. Les fotocòpies que he lliurat a classe són de teoria i textos literaris)

(Entraran preguntes d'aquests dos temes i algun text del Tirant lo Blanc per comentar)

El romanç de Tristany i Isolda. Literatura universal

TEMES

L'estament cavalleresc
 • Origen i desaparició
 • Ideari
 • El castell
 • El cavaller. L'arnès. Les armes defensives. Les armes ofensives. Les defenses del cavall. Les lluites entre cavallers. Els ordes de cavalleria. Els passos d'armes. El torneig, la justa i la caça.
 • Literatura i cavalleria. L'amor cortès.
Orígens de la novel·la
 • Precedents. L'èpica.
 • El roman cortès.
 • Llibres cavalleria i novel·les cavalleresques.
 • La matèria de Bretanya. Temàtica bretona, artúrica i tristaniana.
Tristany i Isolda
 • Temàtica tristaniana.
 • Transmissió de la llegenda de Tristany.
 • Versions conservades més destacades.
 • Orígens de la llegenda. Escenaris. Onomàstica. Localització dels amants.
 • Els personatges principals: Tristany, Isolda, Marc.
 • Influències literàries.
 • L'amor cortès i l'amor tràgic de Tristany i Isolda. El filtre, l'amor i la mort.
 • Dossier exercicis sobre Tristany i Isolda. Estructura. Tècniques narratives. Personatges. Elements màgics. Llocs.

Romeo i Julieta. Shakespeare. Lit. universal.

(Apunts de classe)
 • L'època de Shakespeare. El clima polític. Vida social.
 • Qui va ser Shakespeare?. Naixement i família. Educació. Casament i desaparició. La carrera teatral a Londres. La vida privada de Shakespeare.
 • El teatre de Shakespeare. L'edifici dels teatres. La situació dels teatres. La vida teatral.
(Llibre de lectura)
 • Romeo i Julieta.
 • Orígens de l'argument.
 • Estructura.
 • Contrastos.
 • Els personatges.
 • Amor i matrimoni.
 • L'amor contra l'odi.
 • Destí o atzar, responsabilitat.
 • Una cursa contra el temps.
 • La ironia tràgica.
 • Els estils.

divendres, 25 de setembre de 2009

Literatura universal. Lectures curs 2009-10

Lectures obligatòries, curs 2009-10

 • SHAKESPEARE, William. Romeo i Julieta. Vicens Vives. Col·lecció Aula literària, 14. Barcelona. AVÍS: Si no trobeu aquesta edició, recomano aquesta: SHAKESPEARE, William. Romeu i Julieta. Editorial Proa. Col·lecció Les Eines, 39
 • FLAUBERT, Gustave. Madame Bovary. Editorial Proa. Col·lecció Les Eines, 10. Barcelona.
 • KAFKA, Franz. La metamorfosi i altres contes. Vicens Vives. Col·lecció Aula literària, 13. Barcelona
 • AKHMÀTOVA, Anna i TSVETÀIEVA, Marina. Rèquiem i altres poemes. Poema de la fi i altres poemes. Editorial Proa. Col·lecció la butxaca. Barcelona.
 • GOETHE, J. W. Faust. (editorial per concretar)


dijous, 24 de setembre de 2009

El món cavalleresc

Cavallers i castells

 • El cavaller. L'arnès. Les armes defensives. Les armes ofensives. Les defenses del cavall. Les lluites entre cavallers. Els ordes de cavalleria. Els passos d'armes. El torneig, la justa i la caça. (Trobaràs informació a l'apartat "Literatura universal" on diu "La vida cavalleresca" http://www.xtec.net/~acarre/frames2.htm

dilluns, 21 de setembre de 2009

Literatura universal, curs 2009-10

Objectius
 • Ampliar la formació literària i humanística.
 • Afinar la sensibilitat literària i gaudir de la lectura.
 • Desenvolupar l'anàlisi i el sentit crític.
 • Millorar l'expressió a través de textos crítics, exposicions orals.
 • Conèixer amb més profunditat obres universals de tots els temps.
 • Conèixer i entendre la cultura universal per mitjà de la seva literatura.
Procediments
 • Anàlisi i comentari de les obres estudiades tenint en compte el seu context literari, cultural i històric.
 • Lectura i comentari de fragments de les obres estudiades.
 • Recerca d'informació bibliogràfica (internet i biblioteca)
Avaluació

 • Parcials: prova de lectura abans de comentar el llibre a l'aula, prova de comentari de text i preguntes sobre l'obra i el context, comentaris i exercicis a l'aula. Proves de recuperació al final de cada avaluació.
 • Final: suma de les tres avaluacions. La nota resultant ha de ser 5 o superior. Si hi ha alguna avaluació suspesa no ha de ser inferior a 3,5 per poder fer la mitjana de les tres avaluacions. Les avaluacions no aprovades inferiors a 3,5 es recuperen per separat.

Llengua catalana i literatura, curs 2009-10. Lectures.Lectures obligatòries curs 2009-10

1a avaluació
MARTORELL, Joanot. Tirant lo Blanc. Editorial Laertes. Barcelona. A cura de Jordi Tiñena.
Guia interactiva:
http://www.edu365.cat/batxillerat/lectures/tirant/index.html


2a i 3a avaluació
Antologia de poesia catalana. Editorial Proa. Barcelona. A cura d'Isidor Cònsul i Llorenç Soldevila.
Guia interactiva:
http://www.edu365.cat/batxillerat/lectures/poesia/index.html

dijous, 4 de juny de 2009

Rèquiem i altres poemes. Anna Akhmàtova. Literatura Universal

 • Vida i obra d'Anna Akhmàtova
 • Context històric
 • Moviments literaris: l'acmeisme
 • Temàtica i estil en l'obra d'Akhmàtova
 • Rèquiem.
 • Altres poemes.
Material bibliogràfic i de referència:

-Del llibre de lectura: Com en la nit, en flames [fragments d'Akhmàtova] per Maria Mercè Marçal. Anna Akhmàtova: Cassandra de Sant Petersburg per Monika Zgustova.
-Fotocòpies lliurades durant les sessions.
-Poemes comentats a classe:
"Qualsevol ho entendria..." (p. 97)
"Inescrutable m'ets i sempre nou..." (p.103)
El darrer brindis (p. 111)
Rèquiem:
"Cap cel estrany no em donava aixopluc..." (p. 123)
A guisa de prefaci (p. 124)
Dedicatòria (p. 125)
Introducció (p. 126)
"Fou a la matinada quan ells se t'emportaren..." (p. 127)
"Flueix el Don d'aigua encalmada..." (p. 128)
"No sóc pas jo qui pateix: és un altre..." (p. 129)
"Si t'haguessin mostrat a tu, burleta..." (p. 130)
"Ja fa disset mesos que clamo..." (p. 131)
"Lleugeres volen les setmanes..." (p. 132)
La sentència (p. 133)
A la mort (p. 134)
Epíleg (I) (p. 137)

dimarts, 2 de juny de 2009

Llengua catalana i literatura, curs 2008-09. Temes 3a avaluació

TEMES DE LLENGUA

Tema 4. La morfosintaxi (2) (pp. 86-115) (pràctica)
 • 1. El verb. Remarques sintàctiques.
 • 2. L'adverbi.
 • 3. La preposició.
TEMES DE LITERATURA

Tema 10. El teatre (pp. 240-243) (teoria/pràctica)
 • 1. El text teatral.

(Hi haurà preguntes relacionades amb aquests temes)

dimarts, 19 de maig de 2009

Llengua catalana i literatura, curs 2008-09. Poesia catalana. 3a avaluació

Teoria
 • La literatura del Renaixement i del Barroc (pp. 64-65)
 • El segle XVIII: Il·lustració i Neoclassicisme (pp. 65-67)
 • La tradició popular (pp. 67-68)
 • Romanticisme i Renaixença (pp. 68-71) (apunts de classe)
 • 1939: Any zero de la cultura catalana (pp. 121-122)
 • Una literatura a l'exili (pp. 124-126)
 • Una literatura clandestina (pp. 126-127)
(Hi haurà preguntes sobre aquests temes)

Pràctica (comentari de poemes)
 • Joan Roís de Corella. La balada de la garsa i l'esmerla. (pp. 58-60)
 • Francesc Vicent Garcia. A una hermosa dama. (pp. 78-80)
 • Lo mariner. (pp. 81-84)
 • Bonaventura Carles Aribau. La pàtria. (pp. 85-87)
 • Salvador Espriu. Assaig de càntic en el temple. (pp. 210-211)
 • Pere Quart. Corrandes d'exili. (pp. 212-214)
(Hi haurà preguntes relacionades amb la comprensió i interpretació dels poemes i també sobre qüestions formals -mètrica, fenòmens fonètics-)

dimarts, 12 de maig de 2009

La metamorfosi. Franz Kafka. Literatura Universal

 • Aproximació a l'obra de Kafka.
 • Biografia. Vida i literatura.
 • Context històric i cultural.
 • Temes principals en l'obra de Kafka.
 • La metamorfosi.
 • Estructura i estil.
 • Temes i personatges.
(Material bibliogràfic i de referència.
Introducció i propostes de treball [textos auxiliars i anàlisi literària] de La metamorfosi i altres contes d'editorial Vicens Vives. Apunts i activitats treballades a classe)

diumenge, 1 de març de 2009

Madame Bovary. Gustave Flaubert. Literatura universal

 • L'autor i el seu temps. Moviments literaris: Romanticisme, Realisme, Naturalisme.
 • Les traduccions i la difusió.
 • Gènesi de la novel·la. Relacions entre ficció i realitat.
 • Argument, estructura, tècnica narrativa, narrador i punt de vista.
 • L'ambientació: els espais i l'època.
 • Els temes (el sexe, la seducció, els diners, la recerca de la felicitat, la crítica de la societat burgesa)
 • Els personatges. Els protagonistes (Emma i Charles). Els personatges secundaris. Les parelles (Emma i Charles, Emma i Rodolphe, Emma i Léon). Les relacions entre els personatges.
 • Influències literàries. Quixotisme i bovarisme.
 • L'estil. L'estil indirecte lliure. El contrapunt.
(Material bibliogràfic i de referència. Pròleg a Madame Bovary d'Editorial Proa. Apunts i dossiers d'activitats)

dissabte, 28 de febrer de 2009

Llengua catalana i literatura, curs 2008-09. Poesia catalana. 2a avaluació

Teoria
 • Els trobadors (pp. 7-10)
 • Ramon Llull (pp. 10-11)
 • Del feudalisme a la crisi del segle XIV (pp. 13-14)
 • L'humanisme. Bernat Metge i la Cancelleria (pp. 15-17)
(Hi haurà preguntes sobre aquests temes)

Pràctica (comentari de poemes)
 • Guillem de Berguedà. Cansoneta leu e plana. (pp. 22-27)
 • Cerverí de Girona. No·l prenatz lo fals marit. (pp. 28-33)
 • Ramon Llull. A vós, dona verge santa Maria. (pp. 34-37)
 • Anselm Turmeda. Elogi dels diners. (pp. 38-43)
 • Jordi de Sant Jordi. Presoner. (pp.44-49)
 • Ausiàs March. Així com cell qui es veu prop de la mort. (pp. 50-51)
 • Ausiàs March. Colguen les gents ab alegria festes. (pp. 52-57)
(Hi haurà preguntes relacionades amb la comprensió i interpretació dels poemes i també sobre qüestions formals -mètrica, fenòmens fonètics-)


dilluns, 23 de febrer de 2009

Llengua catalana i literatura, curs 2008-09. Temes 2a avaluació

TEMES DE LLENGUA
Tema 2. El consonantisme (teoria/pràctica)

-2.2 Ortografia de les consonants oclusives (pp. 36-39)
-3.2 Ortografia de les consonants fricatives i africades (pp. 41-45)
-4.2 Ortografia de les consonants nasals (pp. 46-47)
-5.2 La ela geminada (pp. 48-49)
-6.1 Els sons vibrants (pp 48-49)

Tema 3. La morfosintaxi (1) (pràctica) (pp. 57-79)

-2. El substantiu
-3. L'adjectiu
-4. Els determinants
-5. El verbs

TEMES DE LITERATURA
Tema 8. La poesia (teoria)
-1. El poema (pp. 188-190)

(Us entraran preguntes d'aquests tres temes i també una redacció)