Benvinguts i benvingudes!

Aquest bloc és una eina d'informació i comentari per al meu alumnat de l'IES Lluís de Requesens de Molins de Rei. Hi trobareu els temes treballats a classe, la referència bibliogràfica de les lectures obligatòries, enllaços a manuals, diccionaris, autoaprenentatge, literatura, cultura pròpia i aliena.
Espero que us sigui útil i profitós.

Ben cordialment.

Domènec Salvadó


dijous, 16 de febrer del 2012

Literatura universal. 2a avaluació. Curs 2011-12

Madame Bovary. Gustave Flaubert. Literatura universal. Curs 2011-12

 • L'autor i el seu temps. Moviments literaris: Romanticisme, Realisme, Naturalisme.
 • Gènesi de la novel·la. Relacions entre ficció i realitat.
 • Argument, estructura, tècnica narrativa, narrador i punt de vista.
 • L'ambientació: els espais i l'època.
 • Els temes (el sexe, la seducció, els diners, la recerca de la felicitat, la crítica de la societat burgesa)
 • Els personatges. Els protagonistes (Emma i Charles). Els personatges secundaris. Les parelles (Emma i Charles, Emma i Rodolphe, Emma i Léon). Les relacions entre els personatges.
 • Quixotisme i bovarisme.
 • L'estil. L'estil indirecte lliure. El contrapunt.

(Material bibliogràfic i de referència. Pròleg a Madame Bovary d'Editorial Proa. Apunts i dossiers d'activitats)

La metamorfosi. Franz Kafka. Literatura universal. Curs 2011-12 

 • Biografia. Vida i literatura.
 • Temes principals en l'obra de Kafka.
 • La metamorfosi.
 • Estructura i estil.
 • Temes i personatges.

(Material bibliogràfic i de referència.
Introducció de La metamorfosi i altres contes d'editorial Vicens Vives. Dossier i apunts)
Madame Bovary. Gustave Flaubert. Literatura universal. Curs 2010-11
 • L'autor i el seu temps. Moviments literaris: Romanticisme, Realisme, Naturalisme.
 • Gènesi de la novel·la. Relacions entre ficció i realitat.
 • Argument, estructura, tècnica narrativa, narrador i punt de vista.
 • L'ambientació: els espais i l'època.
 • Els temes (el sexe, la seducció, els diners, la recerca de la felicitat, la crítica de la societat burgesa)
 • Els personatges. Els protagonistes (Emma i Charles). Els personatges secundaris. Les parelles (Emma i Charles, Emma i Rodolphe, Emma i Léon). Les relacions entre els personatges.
 • Influències literàries. Quixotisme i bovarisme.
 • L'estil. L'estil indirecte lliure. El contrapunt.
(Material bibliogràfic i de referència. Pròleg a Madame Bovaryd'Editorial Proa. Apunts i dossiers d'activitats)

La metamorfosi. Franz Kafka. Literatura universal. Curs 2010-11

 • Biografia. Vida i literatura.
 • Temes principals en l'obra de Kafka.
 • La metamorfosi.
 • Estructura i estil.
 • Temes i personatges.
(Material bibliogràfic i de referència.
Introducció de La metamorfosi i altres contes d'editorial Vicens Vives. Dossier i apunts)
Madame Bovary. Gustave Flaubert. Literatura universal. Curs 2010-11
 • L'autor i el seu temps. Moviments literaris: Romanticisme, Realisme, Naturalisme.
 • Gènesi de la novel·la. Relacions entre ficció i realitat.
 • Argument, estructura, tècnica narrativa, narrador i punt de vista.
 • L'ambientació: els espais i l'època.
 • Els temes (el sexe, la seducció, els diners, la recerca de la felicitat, la crítica de la societat burgesa)
 • Els personatges. Els protagonistes (Emma i Charles). Els personatges secundaris. Les parelles (Emma i Charles, Emma i Rodolphe, Emma i Léon). Les relacions entre els personatges.
 • Influències literàries. Quixotisme i bovarisme.
 • L'estil. L'estil indirecte lliure. El contrapunt.
(Material bibliogràfic i de referència. Pròleg a Madame Bovaryd'Editorial Proa. Apunts i dossiers d'activitats)

La metamorfosi. Franz Kafka. Literatura universal. Curs 2010-11

 • Biografia. Vida i literatura.
 • Temes principals en l'obra de Kafka.
 • La metamorfosi.
 • Estructura i estil.
 • Temes i personatges.
(Material bibliogràfic i de referència.
Introducció de La metamorfosi i altres contes d'editorial Vicens Vives. Dossier i apunts)
Madame Bovary. Gustave Flaubert. Literatura universal. Curs 2010-11
 • L'autor i el seu temps. Moviments literaris: Romanticisme, Realisme, Naturalisme.
 • Gènesi de la novel·la. Relacions entre ficció i realitat.
 • Argument, estructura, tècnica narrativa, narrador i punt de vista.
 • L'ambientació: els espais i l'època.
 • Els temes (el sexe, la seducció, els diners, la recerca de la felicitat, la crítica de la societat burgesa)
 • Els personatges. Els protagonistes (Emma i Charles). Els personatges secundaris. Les parelles (Emma i Charles, Emma i Rodolphe, Emma i Léon). Les relacions entre els personatges.
 • Influències literàries. Quixotisme i bovarisme.
 • L'estil. L'estil indirecte lliure. El contrapunt.
(Material bibliogràfic i de referència. Pròleg a Madame Bovaryd'Editorial Proa. Apunts i dossiers d'activitats)

La metamorfosi. Franz Kafka. Literatura universal. Curs 2010-11

 • Biografia. Vida i literatura.
 • Temes principals en l'obra de Kafka.
 • La metamorfosi.
 • Estructura i estil.
 • Temes i personatges.
(Material bibliogràfic i de referència.
Introducció de La metamorfosi i altres contes d'editorial Vicens Vives. Dossier i apunts)

Exàmens 2a avaluació. 1r batxillerat. Llengua catalana i literatura. Curs 2011-12

2n examen. Antologia de poesia catalana. 1a part

Teoria
 • Els trobadors (pp. 7-10)
 • Del feudalisme a la crisi del segle XIV (pp. 13-14)
 • Tres moralistes del segle XIV (pp. 14-15)
 • El segle XV, la crisi de Catalunya (pp. 17-18)
 • València, capital literària (no entra Tirant ni Curial )  (pp. 18-19)
(Hi haurà preguntes sobre aquests temes)

Pràctica (comentari de poemes)
 • Guillem de Berguedà. Cansoneta leu e plana. (pp. 22-27)
 • Cerverí de Girona. No·l prenatz lo fals marit. (pp. 28-33)
 • Anselm Turmeda. Elogi dels diners. (pp. 38-43)
 • Jordi de Sant Jordi. Presoner. (pp.44-49)
 • Ausiàs March. Així com cell qui es veu prop de la mort. (pp. 50-51)
 • Ausiàs March. Colguen les gents ab alegria festes. (pp. 52-57)
 • Roís de Corella. La balada de la garsa i l'esmerla. (pp. 58-60)
 • Francesc Vicent Garcia. A una hermosa dama (pp. 78-80)
(Hi haurà preguntes relacionades amb la comprensió i interpretació dels poemes i també sobre qüestions formals -mètrica, fenòmens fonètics, figures literàries-)
1r examen. Llibre de text
Tema  7

 • 4. Temes i tòpics literaris. (pàgs 182-183)
 • 3. Moviments i tendències. Edat Moderna. (pàg. 179)


Tema 9

 • 3. La narrativa dels segles XVI, XVII i XVIII (pàgs 224-225)


Tema 8

 • 1. El poema. (pàgs 188 a 190)
 • 4. La poesia dels segles XVI, XVII i XVIII (pàgs 196-197)
 • La Decadència. Definició i característiques. Límits cronològics. Causes. (apunts)


Hi haurà una part pràctica de mètrica: nombre de síl·labes, fenòmens fonètics (sinalefa, elisió), estructura, tipus de rima (assonant, consonant), estrofes.